Terugsturen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van de goederen) en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Daartoe stuurt U ons post of e-mail een verklaring dat U afziet van de koop.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (voor dit product), inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de retourzending.nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling terugstuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.